Skip to content

Voor wie is bemiddeling
in de gezondheidszorg

De gezondheidszorg is een complexe organisatie met tal van spelers op de verschillende niveaus. Heel veel mensen en instanties zijn betrokken:

 • Artsen
 • Ziekenhuizen
 • Mensen die dagelijks werken in de zorg
 • Allerlei niveaus van netwerken
 • Mensen die beroep doen op zorg
 • Eerstelijn in zijn brede betekenis
 • Verschillende overheden
 • Belangenorganisaties
Handreiking volgens Van Dale:

 1. Toesteken van de hand
 2. Ondersteuning
 3. Tegemoetkoming

Van spanning tot conflict

Hoewel ik geloof dat elke gezondheidswerker het beste wil voor de patiënt, zijn de belangen van de verschillende groepen niet altijd gelijklopend en kan dit aanleiding geven tot spanningen die soms escaleren naar conflicten.

 • Discussie binnen een team,
 • Onenigheid in artsenmaatschappen,
 • Geschil tussen teams en directie
 • Belangenconflict tussen maatschap en/of medische raad en bestuur van Ziekenhuis/directie
 • Wantouwen tussen netwerkpartners.

Deze conflicten resulteren in immobilisme, heel wat negatieve energie , persoonlijke frustratie, juridische claims, … .
Naast het puur juridisch en financieel aspect van een conflict speelt altijd een belangrijke intermenselijke factor. Daarbovenop komt nog bijkomende spanning in de sector door uitstroom, toegenomen werkdruk, de grondige hervorming die in voorbereiding is met alle onzekerheid die dit vooral voor artsen en besturen teweegbrengt.

Als sociaal bemiddelaar in de gezondheidszorg reik ik de hand aan de partijen zodat zij mekaar de hand weer kunnen reiken om verder vooruit te gaan.

Dirk Maes

Core and more oplossing

Als erkend sociaal bemiddelaar help en ondersteun ik de conflicterende partijen opdat ze zelf tot een oplossing komen met opmaak van een akkoord volgens het principe “core and more”.

Het akkoord is duurzaam en gedragen(=core) maar daarbovenop krijg je ook meer begrip en waardering in de samenwerking tussen de partijen. De stukken van de taart worden niet alleen mooi verdeeld volgens de afspraak maar ze worden ook groter bij manier van spreken(=more). Het akkoord kan je bij de rechtbank laten homologeren zodat het bindend wordt net als een uitspraak van de rechtbank.