Skip to content

Over Handreiking bemiddeling

Ik ben gestart als arts uroloog in het toenmalige Sint Vincentius ziekenhuis te Gent. Al heel snel werd ik lid van de medische raad, later ondervoorzitter en ten slotte voorzitter. Vanuit deze functies ben ik zeer actief betrokken geweest bij twee fusieoperaties in 1998 en 2004 om uiteindelijk voorzitter MR te worden van het fusieziekenhuis AZ Sint Lucas-Volkskliniek Gent.

Inmiddels werd ik ook diensthoofd urologie met 5 urologen en 2 urologen in opleiding.

In 2007 wisselde ik mijn actieve urologencarrière in voor de functie van medisch directeur. Mijn speciale aandacht ging toen reeds uit naar het luik kwaliteit en veiligheid voor zowel patiënt, arts en medewerker. Vanuit deze insteek werd ik sinds 2008 ook actief auditor en later voorzitter van NIAZ/Qualicor alsook lid van het college kwaliteitsverklaring die Qualicor adviseert omtrent het verlenen van acreditatiestatus aan zorgorganisatie. Ook vandaag ligt mijn interesse  in risicoanalyse en afhandeling van ernstige incidenten met bijhorende leerpunten.

Vanaf januari 2020 tot eind 2022 was ik algemeen directeur van AZ St Lucas.

In die hoedanigheid heb ik samen met het ganse team van het ziekenhuis de Covidperiode doorworsteld. Wij hebben de CAO onderhandelingen tot een goed einde gebracht en een overeenkomst voor de volgende vier jaar afgesloten. Zowel in mijn hoedanigheid als medisch directeur als van CEO heb ik een zeer actieve rol gespeeld in het tot stand komen van het ZNG (ziekenhuis netwerk Gent). Met mijn echtgenote als huisarts ken ik ook de bekommernissen en besoignes van de eerstelijn en de spanningen met hogere echelons.

Erkend bemiddelaar sociale zaken

Om een meerwaarde te kunnen bieden in kleine en grote discussies die een complexe organisatie als een ziekenhuis en bij uitbreiding de ganse gezondheidszorg kent heb ik een opleiding bemiddeling gevolgd bij MEDIV en ben ik erkend bemiddelaar sociale zaken.

Vanuit mijn persoonlijke levensvisie ”waar een wil is ,is een weg” en vanuit mijn ervaring in alle echelons van de sector(van arts tot bestuurder) wil ik graag als erkend sociaal bemiddelaar mijn steentje bijdragen om partijen in een dreigende of bestaande conflictsituatie te helpen en te ondersteunen om zelf tot een oplossing (nieuwe goede weg) te komen.

Dit zal u zowel persoonlijk als professioneel veel positieve energie opleveren die wij goed kunnen gebruiken in onze sector in beweging